บริการของเรา

บริการของเรา Laundry2Hand

ขายเครื่องซักผ้าสำหรับธุรกิจซักอบรีด

 • เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมรุ่นเก่าไม่ทันสมัย นำมาแลกเปลี่ยนเครื่องซักกับเรายินดี รับซื้อขาย
 • ขายเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม สำหรับธุรกิจซักอบรีด
 • ขายเครื่องซักผ้าอุสาหกรรม เครื่องอบผ้าอุตสาหกรรม ทั้งมือหนึ่ง มือสอง ขายอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้และเกี่ยวข้องกับระบบ ซักอบรีด ในระบบอุสาหกรรม เช่น เครื่องรีดลูกกลิ้ง (เครื่องรีดผ้าปูที่นอน), เครื่องเพรส(เครื่องรีดเสื้อ/กางเกง),เตารีดไอน้ำ,โต๊ะสำหรับรีดเตารีดไอน้ำ,รถเข็นผ้า
 • ขาย พร้อม รับซื้อเครื่องเก่าที่มีในราคาสูง (รับซื้อเทินเครื่องเก่า)
 • ขายพร้อมส่งขน ติดตั้งจนเครื่องใช้งานได้ดี พร้อมสาธิตการใช้งาน ให้คำอธิบาย/แนะนำ ผู้ใช้งานจนสามารถใช้งานเครื่องได้เป็นอย่างดี

วางระบบธุรกิจซักอบรีด

ให้เช่าเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม

 • บริการให้เช่าเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม,เครื่องอบผ้าอุตสาหกรรม อุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้และเกี่ยวข้องกับระบบ ซัก อบ รีด อุสาหกรรม เช่น เครื่องรีดลูกกลิ้ง (เครื่องรีดผ้าปูที่นอน), เครื่องเพรส(เครื่องรีดเสื้อ/กางเกง)

รับจำนำเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม

 • สำหรับผู้มีปัญหาทางด้านการเงิน ทางเรารับจำนำเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม,เครื่องอบผ้าอุตสาหกรรม,เครื่องรีดลูกกลิ้ง (เครื่องรีดผ้าปูที่นอน),ในราคาสูง

บริการซ่อมเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม

 • รับซ่อมและแก้ไขปัญหาเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม เครื่องอบผ้าอุตสาหกรรม อุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้และเกี่ยวข้องกับระบบ ซัก อบ รีด อุสาหกรรม เช่น เครื่องรีดลูกกลิ้ง (เครื่องรีดผ้าปูที่นอน), เครื่องเพรส(เครื่องรีดเสื้อ/กางเกง) โดยช่างผู้ชำนาญการ

รับขนย้ายเครื่องซักผ้า

 • รับขนย้ายเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม,เครื่องอบผ้าอุตสาหกรรม อุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้และเกี่ยวข้องกับระบบ ซักอบรีด อุสาหกรรม เช่น เครื่องรีดลูกกลิ้ง (เครื่องรีดผ้าปูที่นอน), เครื่องเพรส(เครื่องรีดเสื้อ/กางเกง) โดยทีมขนย้ายมืออาชีพ
 • ดูแลเครื่องในการขนย้ายเสมือนเครื่องมือหนึ่ง
 • ผู้ที่ต้องการย้ายสถานที่ตั้งโรงซัก ย้ายเครื่องเผื่อให้ตำแหน่งเหมาะและถนัดในการใช้งาน

ติดตั้งเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม

รับติดตั้งเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม,เครื่องอบผ้าอุตสาหกรรม อุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้และเกี่ยวข้องกับระบบ ซัก อบ รีด อุสาหกรรม เช่น เครื่องรีดลูกกลิ้ง (เครื่องรีดผ้าปูที่นอน), เครื่องเพรส(เครื่องรีดเสื้อ/กางเกง)

 • เดินระบบน้ำ(ระบบน้ำเข้า-น้ำทิ้ง) , ติดตั้งถังแรงดันน้ำ ถังสำรองน้ำ
 • เดินระบบไฟฟ้า

Preventive Maintenance Service Contract

ความสะดวก คล่องตัว และประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นปัจจัยที่นามาซึ่งประสิทธิภาพของสายการผลิต รวมถึงมีประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตสินค้าของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมซักอบรีด การที่ปัจจัยเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้นั้น เครื่องมือ เครื่องจักรที่ประกอบขึ้นเป็นสายการผลิตจะต้องมีคุณภาพและพร้อมอยู่เสมอ ดังนั้นการบารุงรักษาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสาคัญซึ่งทาง Laundry2Hand ให้ความสำคัญ พร้อมกับเทคโนโยลีการซักที่ล้ำหน้าทันสมัยอยู่เสมอ.

เราให้บริการ ซ่อม บำรุง ดูแลรักษา เครื่องจักรซักอบรีดโรงงาน เป็นสัญญารับเหมารายปี โดยให้การบริการเชิงรักษาป้องกัน (Preventive Maintenance Service Contract) เพื่อลูกค้าจะได้อุ่นใจในการดำเนินธุรกิจ ว่าจะไม่เกิดปัญหาเครื่องจักรเสียหรือหยุดซ่อมในขณะทำงานและมีทีมช่างคอยให้บริการกรณีเครื่องจักรเสียฉุกเฉิน.

ปัจุบันเราได้ Service Contract ให้กับ โรงซักอบรีดอุตสาหกรรม โรงซักผ้าในโรงพยาบาล โรงซักผ้าในโรงแรม สปา  รีสอร์ท อาบอบนวด สปา ฟิตเน็ต

สอบถามบริการ โทร. 082-888-7900