เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม มือหนึ่ง

เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม (มือหนึ่ง)
บริษัทเรา นำเข้า เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม โดยลูกค้าสามารถเลือกตามความเหมาะสมกับความต้องการการใช้งานและงบประมาณได้

เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม
เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม type A

 

เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม
เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม type B

 

เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม
เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม type C

 

เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม
เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม type D

 

เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม
เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม type E

 

เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม
เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม type F